TankSafe: Inspektion for revner, lækager og defekter i tanke, tørretårne og andre udstyr

2-icon-TankSafeTankSafe er vores inspektionsmetode til identifikation af defekter i opbevaringstanke, spraytørringstårne og andre kar. Disse defekter, såsom sprækker, revnedannelser og korrosion, kan danne grobund for mikroorganismer, som frit kan leve på organisk restmateriale i sprækkerne. TankSafe inspektionen inkluderer desuden måling af effektiviteten af CIP-rengøringsprocessen.


TANKSAFETankSafe: inspektion i forbindelse med accept af nyt udstyr eller forebyggende foranstaltninger
Vores erfaring har vist, at defekter i tanke, tårne og andre kar kan forekomme allerede under konstruktion og under hele tankens levetid – på grund af menneskelige fejl eller almindelig slitage. Brug af Bactoforce TankSafe inspektionerne som baggrund for fabrikkens accept af nyt udstyr eller som en forebyggende foranstaltning under drift vil hjælpe dig med vurderingen af tankenes vedligeholdelsesstatus og derved med at undgå mikrobiologiske risici.

Vores metode vil endvidere afsløre mekaniske defekter i dit CIP-system, der kan resultere i utilstrækkelig rengøring. Bactoforce har udstyret, sagkundskaben og erfaringen til at inspicere tanke i alle former og størrelser inden for levnedsmiddelindustrien og den biokemiske industri.

Vores metode
TankSafe-metoden giver dig en klar fornemmelse af tilstanden af din lagertank. Vi sprøjter din tank med en flydende tracer (Bactotracer), som er blevet afprøvet og godkendt til anvendelse i levnedsmiddelindustrien. Denne løsning finder vej til de mindste sprækker og revner, som derefter vil lyse op under et UV-lys. Takket være denne metode kan Bactoforce inspicere hele tankens overflade hurtigt og effektivt.

Produktegenskaber

icon_service_03
Inspektionsmetode
icon_service_01
Anvendelse
 • En gennemprøvet metode
 • Hele overfladen inspiceres
 • Et stillads er ikke nødvendigt
 • Ikke-destruktiv afprøvningsmetode
 • Lagertanke, spraytørringstårne og andre beholdere i enhver størrelse
 • Egnet til levnedsmiddelindustriens flydende produkter
 • Fra levering til slutprodukt
icon_service_02
Inspektion for
icon_service_04
Rapporter
 • Sprækker og revner
 • Biofilm
 • Lækager
 • Korrosion
 • Omfattende beskrivelse, herunder billeder
 • Specifikke råd og anbefalinger
 • Mulighed for at stille rapporter til rådighed til intern brug via R-Force

Kontakt os
Hvis du gerne vil vide mere om TankSafe, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde >>

Comments are closed.