Riboflavintest: Hygiejne inspektion af overflader og lukkede systemer

2-icon-CIP-validationEt velfungerende CIP-rengøringssystem er afgørende for kvalitetsstyring af produktionen ved arbejde med lukkede og automatiserede procesanlæg. Validering af CIP-installationen baseres ofte på analysering af CIP-væsken. Bactoforce-inspektionerne kan anvendes som supplement ved at identificere den tilgrundliggende årsag til eventuelle uregelmæssigheder, som analysen har afsløret.


CIP-validationValidering af dine anlæg
Bactoforce inspicerer og validerer CIP-rengøringen ved visuel inspektion af tanke, rørsystemer, flader, etc. Fordelen ved visuel inspektion er, at den afslører områder, som den automatiserede rengøring ikke kan nå. Derved afsløres biofilm i tanke eller produktrester i rør, der ofte skyldes mekaniske defekter i CIP-systemet (f.eks. defekt turbine) eller designfejl (f.eks. “døde hjørner” i rør).

Vores arbejdsmetode
Vores inspektioner kan udføres som forebyggelse i kombination med andre inspektioner, såsom TankSafe eller PipeSafe, med meget få ekstra anstrengelser (nedetid) og omkostninger. Sådanne forebyggende inspektioner kan anvendes som del af dit kvalitetsstyringssystem. ?Hvis dine egne kvalitetskontroller har afsløret mikrobiologiske problemer, er disse inspektioner en praktisk måde at identificere og isolere den tilgrundliggende årsag til disse problemer på, i kombination med andre tiltag.

Produktegenskaber

icon_service_03
Inspektionsmetode
icon_service_01
Anvendelse
 • Videoendoskopi
 • UV-lys
 • Tanke
 • Rørsystemer
 • Åbne flader
icon_service_02
Inspektion for
icon_service_04
Rapporter
 • Biofilm på tankvægge
 • Produktrester i rør
 • Mekaniske fejl i CIP-systemet
 • Designfejl der resulterer i lav renseevne (EHEDG)
 • Omfattende beskrivelse, herunder billeder
 • Specifikke råd og anbefalinger
 • Mulighed for at stille rapporter til rådighed til intern brug via R-Force

Kontakt os
Hvis du gerne vil vide mere om CIP-validering, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde >>

Comments are closed.