Teknisk ledelse: Forebyggende vedligehold og vedligehold af produktions udstyr

1-TRM-52077193Som teknisk leder er du ansvarlig for implementeringen af nye investeringer og den løbende tekniske vedligeholdelse af produktionsudstyret. Du ved, at produktionsudstyrets tilstand er afgørende, og at forebyggende vedligeholdelse er en god investering i det lange løb.

Vi oplever, at flere og flere professionelle virksomheder stiller krav om inspektioner af og dokumentation for produktionsudstyrets kvalitet og tilstand.


Risikoen ved forkert design og konstruktion
Selv små fejl i design og konstruktion kan føre til alvorlige mikrobiologiske risici, der kan resultere i, at patogene mikroorganismer får mulighed for at vokse og forårsage problemer, som i sidste ende fører til nedetid i produktionen. Revner i tanke, dårlige svejsninger i rør eller fejl i CIP-udstyret er eksempler på fejl, der kan undgås under installationen af nyt udstyr.

Fra tidlig identifikation til forebyggelse
For at leve op til dine kvalitetskrav skal dit produktionsudstyr være i perfekt stand fra installation og skal blive ved med at være det også efter lang tids anvendelse. Vores inspektionsrapporter beskriver dit procesanlægs tilstand – fra modtagelsen af det nye udstyr på fabrikken og gennem hele udstyrets levetid. På baggrund af disse rapporter kan du gribe ind i tide over for problemer, der skyldes den driftsmæssige slitage. Vores forebyggende inspektioner giver dig mulighed for at reparere defekter, når anlægget alligevel lukkes ned i forbindelse med planlagt vedligeholdelse, hvilket reducerer omkostningerne og øger opmærksomheden.

Det kan Bactoforce gøre for dig
Virksomheder kontakter regelmæssigt Bactoforce med henblik på inspektion og identifikation af defekter i procesudstyret og status for CIP-rengøringen – både i forbindelse med nyinstalleret udstyr og på linjer, der er i brug. ?For dig som teknisk chef er Bactoforces inspektioner et redskab, der giver dig oplysninger om produktionsudstyrets tilstand. Brug vores rapporter i din kommunikation med dit vedligeholdelsesteam, din udstyrsleverandør og din leverandør af rengøringsmidler. ?Brug Bactoforce til at identificere risici og reducere omkostninger.

Kontakt os
Hvis du gerne vil vide mere om validering af produktionsprocesser ved hjælp af inspektion, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde >>

Hvilke af vores serviceydelser er interessante for dig?
TankSafe >>
PastSafe >>
PipeSafe >>

Comments are closed.