Kvalitetsledelse: Identifikation og dokumentation af kritiske og svage punkter i din produktionsproces

1-QRM-49702618Som kvalitetsleder er det dit ansvar at sørge for, at produkter, der forlader fabrikken, er sikre og opfylder alle kvalitetskravene. Internationale kvalitetsstandarder – såsom BRC og ISO22000 – kræver i større og større omfang identifikation og dokumentation af kritiske punkter og svagheder i produktionsprocessen. Bactoforce anvender gennemprøvede metoder for førende levnedsmiddelproducenter. Hver eneste inspektion er veldokumenteret og tilgængelig online gennem vores innovative rapporteringssystem R-Force.


Potentielle problemer
De potentielle følger af et kvalitetsproblem er velkendte: nedetid, produktionstab, forsinkede leverancer, skade på firmaets ry, osv. Derfor er hurtig identifikation af de tilgrundliggende årsager og passende korrigerende foranstaltninger afgørende. Og når et problem er forårsaget af:

– revnedannelser eller pinholes i tanke
– krydskontaminering i varmevekslere
– dårlige svejsninger eller
– mekaniske fejl i CIP-systemet?,

har du brug for en fleksibel problemløser med den rette erfaring og de rette redskaber på stedet.

Fokuser på forebyggelse og dokumentation
Konstruktionsfejl, slid og andre defekter kan nemt føre til uventede mikrobiologiske risici. Hos Bactoforce samarbejder vi med nogle af verdens førende levnedsmiddelproducenter om at forebygge kvalitetsproblemer fra at opstå på grund af defekter i procesudstyret. Vores kunder bruger vores inspektioner og rapporter i deres eget kvalitetsstyringssystem som dokumentation ved intern og ekstern kvalitetskontrol.

En sikker produktionsproces starter med…

Bactoforce ved af egen erfaring, at en sikker produktionsproces starter med produktionsudstyr, der er valideret og inspiceret med henblik på forebyggelse. Ved at bruge hypermoderne inspektionsmetoder er vi i stand til nøjagtigt at lokalisere defekterne i produktionsprocessen i rette tid, endog inden laboratoriet identificerer problemer i slutproduktet. På den måde vil du have tid til at træffe effektive foranstaltninger. Vores inspektionsrapporter kan desuden anvendes til intern og ekstern kontrol.

Kontakt os
Hvis du gerne vil vide mere om validering af produktionsprocesserne eller vores tilbud inden for strukturelle inspektioner, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde >>

Hvilke af vores serviceydelser er interessante for dig?
TankSafe >>
PastSafe >>
PipeSafe >>

Comments are closed.