Biofilms

Biofilm kan være vanskelige at fjerne ved rengøring og desinfektion, når de først er dannet, hvilket kan forekomme næsten overalt i procesudstyr i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Mikroorganismer indlejret i biofilm kan forårsage alvorlige hygiejniske problemer, der ofte fører til økonomiske tab forårsaget af kvalitetsforringelse, problemer med fødevaresikkerheden og tab af produktionseffektivitet.

Den mikrobielle kvalitet af de fremstillede produkter kontrolleres traditionelt ved hjælp af laboratorieanalyser. Sådanne metoder er tidskrævende, og det kan tage dage, før resultaterne er til rådighed. Da er det ofte for sent, fordi produkterne på det tidspunkt allerede kan have forladt produktionsstedet. Forebyggende aktiviteter omfattende overvågning af de kritiske steder i produktionslinjerne med relevante inspektionsmetoder og med passende intervaller er derfor vigtige.

Biofilm rejser flere spørgsmål bl.a.:

• Hvor dannes biofilm i procesudstyr?
• Hvordan kan biofilm påvises specielt i lukkede systemer?
• Hvorfor er biofilm vanskelige at fjerne ved rengøring?
• Hvilke problemer forårsager biofilm i mejeriprodukter, øl, vin, sodavand og frugtjuice og i akvakultur opdræt?

Disse emner behandles i to artikler, der kan downloades fra Bactoforce’s hjemmeside. Målgruppen er specielt medarbejdere beskæftiget med produktion og kvalitetskontrol i virksomhederne.

Download “Problems caused by biofilms” (PDF)

Download “Formation and detection of biofilms” (PDF)

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.